Text och textualitet

XXXVI internationella VAKKI-symposiet

11–12.2.2016 i Vasa, Finland

Utskick 2

Forskarföreningen för översättning, fackspråklig kommunikation och flerspråkighet vid Vasa universitet VAKKI rf arrangerar sitt årliga symposium 11−12.2.2016. Årets tema är Text och textualitet. Vi välkomnar föredrag där symposietemat granskas ur olika perspektiv, till exempel:

 • Begreppet text
 • Kriterier för text och textualitet
 • Genre och facktexter
 • Produktion och mottagande av texter
 • Text och kontext
 • Intertextualitet
 • Gränser för text
 • Hypertext
 • Multimodalitet
 • Digitalitet
 • Interaktivitet
 • Spel
 • Text- och diskursanalys
 • Textlingvistik
 • Hermeneutik
 • Multi- och interdisciplinaritet
 • Historia & tid
 • Minne & nostalgi
 • Manuskriptforskning
 • Narrativer
 • Berättande
 • Röster
 • Oralitet
 • Texter i undervisning
 • Läsfärdighet
 • Identitet
 • Flerspråkighet
 • Text i översättning
 • Textuella processer
 • Visuella texter
 • Musik
 • Medie texter
 • Litteratur

Utöver dessa välkomnar vi även andra föredrag inom VAKKI:s områden.

Plenarföredragshållarna på symposiet är

 • Professor Susanne Göpferich (Tillämpad språkvetenskap, Justus-Liebig-Unversität Giessen)
  • From Literacy to Academic Multiliteracy: Educational Challenges, Empirical Findings and Didactical Implications
 • Docent Leena Kuure (Engelsk filologi, Uleåborgs universitet)
  • Texts, literacies or multimodal practices?
 • Professor Else Mundal (Centrum för medeltidsstudier, Universitetet i Bergen)
  • Textuality and the oral-written continuum in the Middle Ages

På symposiet kan man hålla ett sektionsföredrag (20 min + 5 min diskussion) eller presentera en poster, vars storlek bör vara minst A1 (ca 60 cm x 84 cm). Ett urval av dessa kommer att ges ut i en symposievolym. Alla inlämnade artiklar går igenom en referentgranskning (double blind). Symposievolymen ges ut både i tryck och elektroniskt (open access). Symposiets arbetsspråk är finska, svenska, engelska och tyska.

På symposiet arrangeras en workshop:

Skicka in abstrakten (max 300 ord) för föredrag och postrar som bilaga senast 30.11.2015 per e-post till symposium2016 [at] vakki.net. Använd rtf- eller doc-format. Ange ditt namn, din högskola, om du håller ett föredrag, presenterar en poster, eller om du håller ett föredrag tillsammans med en kollega. Föredragen väljs på basis av abstraktens vetenskapliga kvalitet, och besked om antagna föredrag och postrar ges senast 18.12.2015.

Anmälan till symposiet sker med e-blankett 18.12.2015−15.1.2016. Deltagaravgiften för symposiet är 110. I avgiften ingår symposieprogram, lunch och kaffe båda dagarna.

Vid symposiet utses också Årets humanist 2016.

Information om tidigare symposier och VAKKI rf finns på webbsidan www.uva.fi/sv/sites/vakki/. Webbsidan för symposiet år 2016 finns på adressen www.uva.fi/sv/sites/vakki/symposia/symposium2016/.

Information om hotellerbjudanden, konferensmiddagen på torsdag, anmälan och andra praktiska ärenden kommer att uppdateras på symposiets webbsidor under hösten och vintern.

VAKKI finns också på Facebook och Twitter! Du kan ”gilla” VAKKI på Facebook och på Twitter hittar du oss på namnet @VAKKIry.

Arrangör:

Styrelsen för Forskarföreningen för översättning, fackspråklig kommunikation och flerspråkighet vid Vasa universitet rf (VAKKI)

Mera information ges av VAKKIs symposieansvariga:

 • Eveliina Salmela och Noora Karjalainen (symposium2016 [at] vakki.net)

VÄLKOMMEN!