Symposium 2016 - Text och textualitet

vakkilogo.jpg

XXXVI internationella VAKKI-symposiet

11–12.2.2016 i Vasa, Finland


Plenarföredragshållarna:

 


Utskick 2

 

Program