Symposiumi 2015 - Gränsernas dynamik

vakkilogo.jpg

XXXV internationella VAKKI-symposiet

12.–13.2.2015 i Vasa

Plenarföredragshållarna:

Professor Jaakko Husa (Lapplands universitet)

Professor Helge Jordheim (Universitetet i Oslo)

Professor Jens E. Olesen (Greifswalds universitet)

Utskick 2

Program

Abstrakt