Inbjudan

DEMOKRATI

XXXIV Internationella VAKKI-symposiet

13–14.2.2014 i Vasa

Forskarföreningen för översättning, fackspråklig kommunikation och flerspråkighet vid Vasa universitet VAKKI rf arrangerar sitt årliga symposium 13–14.2.2014. Årets tema är Demokrati. Vi välkomnar föredrag där språk och demokrati granskas ur olika perspektiv, till exempel:

 • Demokrati som forskningsobjekt
 • Flerspråkighet och demokrati
 • Översättning, tolkning och demokrati
 • Demokratins diskurser i litteraturen
 • Den fackspråkliga kommunikationens demokratiska dimensioner
 • Demokrati i interaktion
 • Demokratins förverkligande och oförverkligande
 • Mediediskurser och demokrati
 • Demokratins framtid.

Utöver dessa välkomnar vi också andra föredrag inom VAKKI:s temaområden.

På symposiet kan man hålla ett sektionsföredrag (20 min + 5 min för diskussion) eller presentera en poster (åtminstone i storlek A1, ca 60cm x 84 cm). Ett urval av föredragen från symposiet kommer att ges ut i en symposievolym. Alla inlämnade artiklar går igenom en referentgranskning (double blind). Symposievolymen ges ut både i tryck och elektroniskt (open access). Symposiets arbetsspråk är finska, svenska, engelska och tyska.

Vid symposiet utses också Årets humanist 2014.

Plenarföredragshållarna är

 • Professor Mikko Lehtonen (Tammerfors universitet)

Democracy, language, imagination

 • Docent Tommi Lehtonen (Vasa universitet)

What is this thing called democracy?

Skicka in abstrakten (max 300 ord) för föredrag och posters som bilaga senast 2.12.2013 till e-postadressen symposium2014 [at] vakki.net. (Obs! E-postadressen tas i bruk 1.9.2013.) Ange ditt namn, ditt universitet och om du håller ett föredrag eller en poster ensam eller tillsammans med en kollega. Föredragen väljs på basis av abstraktens vetenskapliga kvalitet. Besked om antagna föredrag och postrar ges senast 20.12.2013. Anmälan till symposiet sker med e-blankett 16.12.2013−17.1.2014.

Deltagaravgift är 100 €. I avgiften ingår symposieprogram, lunch och kaffe båda dagarna samt symposievolym.

Information om tidigare symposier och VAKKI rf finns på föreningens webbsida http://www.uva.fi/sv/sites/vakki/. Webbsidan för 2014 års symposium öppnas i september. Webbsidan finns på adressen http://www.uva.fi/sv/sites/vakki/symposia/symposium2014/. Ytterligare information om inkvartering, symposiemiddag, anmälan och andra praktiska saker uppdateras på webbsidan under hösten och vintern.

Arrangör:

Styrelsen för Forskarföreningen för översättning, fackspråklig kommunikation och flerspråkighet vid Vasa universitet VAKKI rf

Ytterligare information:

 • Symposieansvariga Sanna Heittola och Tiina Sorvali (symposium2014 [at] vakki.net)

VÄLKOMMEN!