Symposier

vakki2010.jpg
XXX Juhlasymposiumi / XXX Jubilee Symposium

VAKKI rf arrangerar sedan flera årtionden tillbaka det årliga VAKKI-symposiet. Nedan hittar du en lista över alla symposier sedan år 2000.

 

 

 

VAKKI har en ny hemsida där VAKKI-publikationerna finns och information om de senaste symposierna.

 

2021: Arbetslivskommunikation IV (online)

2020: Arbetslivskommunikation III

2019: Arbetslivskommunikation II

2018: "Workplace Communication"

2017: "Röster"

2016: "Text och textualitet"

2015: "Gränsernas dynamik"

2014: "Demokrati"

2013: "Perspektivet som utmaning"

2012: "Språk i rörelse"

2011: "Språk och etik"

2010: "XXX Jubileumssymposiet: Språk och känslor"

2009: "Språk och makt"

2008: "Språk och mångfold"

2007: "Ålder och språk"

2006: "Normer och normlöshet"

2005: XXV Jubileumssymposiet

2004: "Fackspråk och översättning - ett flerspråkigt perspektiv"

2003: "Diakroni i synkronin"

2002: "Fackspråk och översättning - didaktiska aspekter"

2001: "Förstoelse och förstoelighet"

2000: "Jubileumssymposium"