Publikationer

vakki_publications_4.jpg

Sedan årtionden tillbaka ger VAKKI rf ut en flerspråkig VAKKI-publikation baserad på det årliga symposiet. Symposiumpublikationen innehåller ca 25 artiklar skrivna på finska, svenska, engelska, tyska eller franska som har gått igenom en referentgranskning (double blind). Publikationerna ges numera ut i VAKKI:s egen publikationsserie VAKKI Publications.

De nyaste VAKKI-publikationerna är även tillgängliga i elektronisk form på adressen
www.vakki.net/. Ifall du vill beställa äldre VAKKI-publikationer som endast finns som böcker kan du kontakta VAKKI rf:s kassör (niina.nissila [at] uva.fi).

Nedan hittar du en lista över VAKKI rf:s publikationer.

 

 

 

 

 

 

VAKKI Publications

 • 11 Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä (Katajamäki, Heli, red.).Vaasa 2020.
 • 10 Arbetsplatskommunikation II. VAKKI-symposiumi XXXIX. Vaasa 7.–8.2.2019. Vaasa 2019.
 • 9 Arbetsplatskommunikation. VAKKI-symposiumi XXXVIII. Vaasa 8.–9.2.2018. Vaasa 2018.XXXVIII. Vaasa 8.–9.2.2018. Vaasa 2018.
 • 8 Ääniä, Röster, Voices, Stimmen. VAKKI-symposiumi XXXVII. Vaasa 9.-10.2.2017. Vaasa 2017.
 • 7 Teksti ja tekstuaalisuus, Text och textualitet, Text and Textuality, Text und Textualität. VAKKI-symposiumi XXXVI. Vaasa 11.-12.2016. Vaasa 2016.
 • 6 Siv Björklund & Harry Lönnroth (red.). Språkmöten i skönlitteratur - perspektiv på litterär flerspråkighet. Vaasa 2016.
 • 5 Nina Pilke & Niina Nissilä (red.). Tänkta termer - Terminologihänsyn i nordiskt perspektiv. Vaasa 2016.
 • 4 Rajojen dynamiikkaa, Gränsernas dynamik, Borders under Negotiation, Grenzen und ihre Dynamik. VAKKI-symposiumi XXXV. Vaasa 12.-13.2.2015. Vaasa 2015.
 • 3 Demokratia, Demokrati, Democracy, Demokratie. VAKKI-symposiumi XXXIV. Vaasa 13.-14.2.2014. Vaasa 2014.
 • 2 Haasteena näkökulma, Perspektivet som utmaning, Point of view as challenge, Perspektivität als Herausforderung. VAKKI-symposiumi XXXIII. Vaasa 7.-8.2.2013. Vaasa 2013.
 • 1 Kielet liikkeessä, Språk i rörelse, Languages in Motion, Sprachen in Bewegung. VAKKI-symposiumi XXXII. Vaasa 10.–11.2.2012. Vaasa 2012.

Vaasan yliopiston käännösteorian, ammattikielten ja monikielisyyden tutkijaryhmän julkaisut

 • 38 Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. VAKKI-symposiumi XXXI. Vaasa 11.–12.2.2011. Vaasa 2011.
 • 37 Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. VAKKI-juhlasymposiumi XXX. Vaasa 12.–13.2.2010. Vaasa 2010.
 • 36 Käännösteoria, ammattikielet ja monikielisyys. VAKKI-symposiumi XXIX. Vaasa 13.–14.2.2009. Vaasa 2009.
 • 35 Erikoiskielet, käännösteoria ja monikielisyys. VAKKI-symposiumi XXVIII. Vaasa 8.–9.2. 2008. Vaasa 2008.
 • 34 Översättningsteori, fackspråk och flerspråkighet. VAKKI-symposium XXVII. Vasa 9–10.2.2007. Vasa 2007.
 • 33 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXVI. Vasa 11–12.2. 2006. Vasa 2006.
 • 32 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXV. Vörå 12–13.2.2005. Vasa 2005.
 • 31 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXIV. Vasa 7–8.2.2004. Vasa 2004.
 • 30 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXIII. Vasa 8–9.2.2003. Vasa 2003.
 • 29 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXII. Vasa 9–10.2.2002. Vasa 2002.
 • 28 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XXI. Vasa 10–11.2.2001. Vasa 2001.
 • 27 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XX. Vasa 11–13.2.2000. Vasa 2000.
 • 26 Rune Ingo. Suomen kieli vieraan silmin. Vaasa 2000.
 • 25 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XIX. Vasa 13–14.2.1999. Vasa 1999.
 • 24 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XVIII. Vasa 14–15.2.1998. Vasa 1999.
 • 23 Rune Ingo. Suomen kielen pluratiivit eli monikkosanat. Numeeris-semanttinen tutkimus II. Ruumiinosia ja vaatteita tarkoittavat sanat. Vaasa 1998.
 • 22 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XVII. Vörå 22–23.2.1997. Vasa 1997.
 • 21 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XVI. Vörå 10–11.2.1996. Vasa 1996.
 • 20 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XV. Vörå 11–12.2.1995. Vasa 1995.
 • 19 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XIV. Vörå 12–13.2.1994. Vasa 1994.
 • 18 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XIII. Vörå 13–14.2.1993. Vasa 1993.
 • 17 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-symposium XII. Vörå 8–9.2.1992. Vasa 1992.
 • 16 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-seminarium XI. Vörå 9–10.2.1991. Vasa 1991.
 • 15 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-seminarium X. Vörå 10–11.2.1990. Vasa 1990.
 • 14 Christer Laurén & Siv Vesterbacka. Vaasan kielikylpykoulu. Vaasa 1990.
 • 13 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-seminarium IX. Vörå 11–12.2.1989. Vasa 1989.
 • 12 Andreas F. Kelletat. Lilü. Manfred Peter Heins Übersetzung des Gedichts ”(1905)” von Arvo Turtiainen. Ein linguistisch-literaturwissenschaftlicher Über-setzungs­vergleich. Vaasa 1988.
 • 11 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-seminarium VIII. Vörå 13–14.2.1988. Vasa 1988.
 • 10 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-seminarium VII. Vörå 31.1–1.2.1987. Vasa 1987.
 • 9 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-seminarium VI. Vörå 1–2.2.1986. Vasa 1986.
 • 8 Andreas F. Kelletat. Die Rückschritte der Übersetzungstheorie. Anmerkungen zur Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie von Katharina Reiss und Hans J. Vermeer. Vaasa 1986.
 • 7 Christer Laurén & Marianne Nordman. Projektet svenskt fackspråk. Bakgrund, mål och korpus. Vasa 1985.
 • 6 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-seminarium V. Vörå 26–27.1.85. Vasa 1985.
 • 5 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-seminarium IV. Vörå 28–29.1.84. Vasa 1984.
 • 4 Fackspråk och översättningsteori. VAKKI-seminarium III. Vörå 29–30.1.83. Vasa 1983.
 • 3 Henrik Nikula. Übersetzungstheorie und Pragmatik. Proceedings of the University of Vaasa. Discussion Papers N:o 45. Vaasa 1982.
 • 2 Marianne Kinnari & Christer Laurén. Kontrastiv interpunktion I. Tutkimuksia N:o 81. Vaasa 1981.
 • 1 Terminologia ja käännösteoria. Osat A ja B. Tutkimuksia N:o 79 ja 80. Vaasa 1981.