Bli medlem i VAKKI rf

Vakki rf:s medlemsavgift för verksamhetsåret 2018 är 10 euro. Du kan bli medlem genom att betala medlemsavgiften på VAKKI rf:s konto: FI8549703440005645 (BIC: HELSFIHH).