panorama_vakkilogo5.png

VAKKI rf

VAKKI rf, forskarföreningen för översättning, fackspråklig kommunikation och flerspråkighet vid Vasa universitet, har redan i årtionden forskat och publicerat aktivt.

Updaterad 2015-01-14 - Verkkotoimitus
Login