Om TERMDIST

TERMDIST – nordisk nettverk for utvikling av internettbasert samnordisk masterutdanning i terminologi

Det nordiske nettverket for internettbasert fjernundervisning i terminologi, TERMDIST, ble dannet i 2005 med støtte fra Nordplus Språk. TERMDIST arbeider for tiden aktivt mot målet om å skape et fellesnordisk utdanningstilbud i terminologi på masternivå. Undervisningen skal foregå på de nordiske språkene (unntatt islandsk).

I nettverket inngår pr. i dag fire nordiske høyere utdanningsinstitusjoner der det drives forskning og undervisning i terminologi og fagspråk, samt to virksomheter som er en drivkraft for terminologisk utvikling i sine land:

  • Copenhagen Business School, Institut for internationale sprogstudier og vidensteknologi
  • Norges Handelshøyskole, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon
  • Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
  • Karlstad universitet
  • Vasa Universitetet, Institutionen för nordiska språk och Institutionen för kommunikationsforskning
  • TNC Terminologicentrum

Stockholms Universitet, Tolk- och översättarinstitutet har også deltatt i nettverket fram til og med 2008, mens Syddansk Universitet, Kolding deltok til og med 2010. Vi har nå fått et nytt svensk universitet med i nettverket, nemlig Karlstad universitet.

I tillegg til nettverksorganisasjonenes egen finansiering har prosjektet mottatt støtte fra Nordplus Språk fra 2005-2008. Språkrådet i Norge bidrar til utvikling av læremateriell. Utvikling av kurset i terminologi er delvis finansiert av Norgesuniversitetet.

Masterstudiet planlegges som et internettbasert studium (60 ECTS) i tråd med Bologna-modellen. Fjernundervisning vil stå sentralt, kombinert med enkelte fellessamlinger. Studiet har et omfang på ett år, men vil være fordelt på to år slik at det skal kunne kombineres med f.eks. annet arbeid.

Updaterad 2015-02-05 - Viestintätieteet
Login