Om TERMDIST-kurset

Nordisk kurs i terminologi går over 11 uker. Kurset har et omfang på 7, 5 ECTS.

Målet med kurset er å gi deg som student ferdigheter i å utføre terminologiarbeid og grunnleggende kunnskap om terminologi og terminologiens teoretiske og metodologiske grunnlag i et nordisk perspektiv, og om terminologiens rolle for en effektiv fagspråklig kommunikasjon. Kurset vil samtidig være basis for fortsatte studier i terminologi.

Følgende emner blir behandlet: oversikt over terminologiens sentrale begreper (begrep, referent, begrepskjennetegn, begrepsrelasjoner og –system, definisjoner, termer), forholdet mellom fagspråk og allmenspråk, samt forholdet mellom terminologilære og leksikografi. Det inngår mange øvelser i praktisk terminologiarbeid, inkludert strukturering av begrepssystemer, definisjonsskriving og termdanning.

Undervisningsopplegg

Kurset er i sin helhet nettbasert, og de forskjellige foreleserne vil være ansvarlige for ulike deler av kurset. Deltagerne vil komme fra alle de nordiske landene, en del øvelser og gruppearbeid vil foregå i blandede nordiske grupper, mens andre vil være språkspesifikke.

Undervisningen vil veksle mellem selvstudium, presentasjoner fra foreleserne på nettet, asynkron dialog, synkron chat i mindre grupper, og øvelser i grupper eller individuelt. Kurset går over 11 uker, med en innlagt studieuke. Det betyr at du vil kunne legge opp din egen arbeidsplan for kurset i veldig stor grad, selv om det er viktig at progresjonen i kurset følges.

I kurset vil e-læringsplattformen It’s learning benyttes som kursets hjemmeside. I tillegg vil det bli gitt en innføring i terminologihåndteringssystemene i-Term og i-Model.

Kurslitteratur

Mesteparten av kurslitteraturen vil være tilgjengelig elektronisk via kurssiden når kurset starter opp. Se kursplan for oversikt over litteratur.

Forkunnskapskrav

Opptak forutsetter minimum 3 års utdanning på universitets- og høyskolenivå.

Eksamen

Eksamen vil gjennomføres som en digital mappeevaluering. Det vil si at du i løpet av kurset skal levere inn 4 obligatoriske oppgaver, hvorav 3 må bestås. Du vil få tilbakemelding på innleveringen fra kursansvarlig og ha anledning til å forbedre innleveringene før endelig levering av mappen. Den endelige mappen skal inneholde oppgavene i utkast og bearbeidet form. Som en del av mappen skal du levere en refleksjonstekst.

Språket i kurset

Undervisningsspråket i kurset vil være dansk, norsk og svensk. I tillegg kan pensumlitteratur på engelsk forekomme.

Updaterad 2015-04-20 - Viestintätieteet
Login