TERMDIST - Nordiskt nätverk för Internetbaserad undervisning i terminologi

TERMDIST gir et nordisk kurs i terminologi

Fra og med høsten 2009 tilbyr Termdist årligen et nettbasert fellesnordisk kurs i terminologi. Kurset retter seg mot kunnskapsformidlere, kommunikasjonsmedarbeidere, oversettere og dokumentalister, men også mot fageksperter med interesse for effektiv språklig kommunikasjon.

Terminologi som fag handler selvsagt om ”vanskelige ord” , men enda mer om forståelse og effektiv faglig kommunikasjon. Terminologi som språklig redskap har i dag stor betydning for oversettere, kommunikasjonsmedarbeidere og andre som arbeider med innsamling, systematisering, styring og formidling av kunnskap. I stadig flere sammenhenger stilles det krav om presisjon og effektivitet i kommunikasjonen, som når et dokument skal utformes eller forstås, når terminologi skal samles inn, systematiseres og kvalitetssikres, ved oppbygging av IT-støtte, i forbindelse med sammenslåing av selskaper, i de fleste faglige diskusjoner. Her kommer kunnskap fra terminologifaget inn som et verdifullt redskap.

Kursets innhold

Det viktigste du lærer i kurset er å anvende terminologiske prinsipper og metoder i ditt arbeid med informasjon og språk. Dette innebærer konkret at du får trening i å analysere og systematisere begreper, identifisere og vurdere termer i tekster, utarbeide og vurdere definisjoner og analysere tekster terminologisk. Innholdet i kurset er forankret i internasjonale standarder utarbeidet av ISO. Eksempler og øvelser som inngår er ofte hentet fra praktisk terminologiarbeid. Dessuten får du kjennskap til terminologiske problemstillinger på alle nivåer, fra lokal organisasjon til nordisk plan.

Kurset tilsvarer 7, 5 ECTS og går over 11 uker. Kurset er første trinn i en planlagt fellesnordisk erfaringsbasert masterutdannelse i terminologistyring.

Fleksibel undervisningsform

Den nettbaserte undervisningsformen gir deg som student stor fleksibilitet. Via undervisningsplattformen it's learning kan du hente studiematerialet, diskutere med dine medstuderende, avlevere oppgaver og komme i kontakt med underviserne. Undervisningsspråket vil variere mellom dansk, norsk og svensk.

Adgang

Adgang til kurset forutsetter at du har minst 3 års utdanning på universitets- og høyskolenivå.

Omkostninger

Kursavgiften avhenger av den enkelte institusjons regler.

Hvem organiserer kurset?

Kurset blir tilrettelagt og gjennomført av nordiske terminologer med bred erfaring innen undervisning, forskning og praktisk terminologiarbeid. Underviserne er tilknyttet førende nordiske forskningsinstitusjoner og terminologisentre:

* Copenhagen Business School, København
* Norges Handelshøyskole, Bergen
* Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Island
* Terminologicentrum TNC, Stockholm
* Vasa Universitet, Vasa

Updaterad 2014-08-28 - Verkkotoimitus
Login