Kontakt

Förutom via e-postutskick kommer vi löpande att uppdatera konferensens webbplats.

Konferenskommittén:

Harry Lönnroth (ordf.)
Bodil Haagensen
Maria Kvist
Kim Sandvad West

Du kan kontakta oss på ssh14@univaasa.fi.

Updaterad 2016-01-21 - Nykyajan kulttuuriset, kielelliset ja alueelliset ilmiöt
Login