Svenska språkets historia 14

Den fjortonde konferensen i serien Svenska språkets historia äger rum i Vasa 9-10 juni 2016. Som värd för konferensen står forskargruppen Vaasa Group for Textual and Translation Studies vid Vasa universitet och temat är Flerspråkighet och språkhistoria.

Tre forskare medverkar med plenarföredrag:

 

Konferensen understöds av Harry Schaumans Stiftelse, Vetenskapliga samfundens delegation och Letterstedtska föreningen.

Konferensens webbplats uppdateras kontinuerligt. Har du frågor går det bra att kontakta arrangörerna på ssh14@univaasa.fi.

Updaterad 2016-03-09 - Verkkotoimitus
Login