panorama_pedaforum-fb-kansikuva-eng.png

Pedaforum Vasa 16.–17.8.2017

Välkomna till Peda-forum -dagarna 16–17.8.2017 i Vasa! Vasa universitet fungerar som ansvarig arrangör för dagarna i samarbete med andra högskolor i Vasa: Åbo Akademi, Hanken, Vamk och Novia. Dagarna inleds redan på tisdag 15.8.2017 med nätverksträffar, och det egentliga programmet börjar med att dagarna öppnas på onsdag 16.8.2017 kl. 12.00.

Det övergripande temat för årets konferens är Som på Strömsö? Hur utvecklar vi högskoleundervisningen i digitaliseringens tidevarv? Konferensen är indelad i fem underteman:

  1. Digitalisering i högskoleundervisning
  2. Forskningsbaserat utvecklande av undervisningen
  3. Handledning av studerande
  4. Lärandemiljöer
  5. Samverkan mellan arbetsliv och studier

Vi hoppas på en bred uppslutning av sakkunniga inom undervisning, handledning och studieförvaltning vid universiteten och yrkeshögskolorna i Finland samt av andra med intresse för högskoleundervisning. Konferensens syfte är att öka medvetenheten om forskning och utvecklingsarbete på området inlärning på högskolenivå, samt att främja kontakter och interaktion mellan konferensdeltagarna.

Konferensen är trespråkig, och presentationer och workshopar kan hållas på svenska, finska eller engelska.

Vi ses i augusti 2017!

 

vaasan_yliopisto_keltainen.jpg aa_röd_logo.jpg

hanken_logo.jpg

vamk_logo.jpg

novia_logo.jpg

tritonia_logo.jpgUpdaterad 2017-08-08 - Verkkotoimitus
Login