Nordens språk som andraspråk 13

Enheten för nordiska språk vid Vasa universitet och Flerspråkighetsinstitutet står värd för den trettonde forskningskonferensen om Nordens språk som andraspråk. Konferensen arrangeras den 7–9 juni 2017 i det tvåspråkiga Vasa i Österbotten. Konferensens tema är Individ- och samhällsperspektiv på Nordens språk som andraspråk.

Konferensen anordnas med bidrag från:

Letterstedtska föreningen
Svenska kulturfonden
Svensk-Österbottniska Samfundet r.f.
Vetenskapliga samfundens delegation.

 

Konferensen stöds av:

Vasa stad

Visit Vasa
n13logo_liten.jpg

 

Updaterad 2017-09-20 - Verkkotoimitus
Login