panorama_levonin-kansikuva_ok.jpg

Levón-institutet

Levón-institutet är en fristående institution vid Vasa universitet. Levón-institutet förmedlar universitetets kompetens inom vuxenutbildning och produktifierar kunskap som bygger på universitetets forskning. Vi betonar effektiviteten och produktionen av innovativa lösningar i vår verksamhet.

Utbildning, forskning och utveckling enligt kundens behov

Vi genomför utbildnings-, forsknings- och utvecklingsprojekt samt anordnar öppen universitetsutbildning. I vår verksamhet är utbildning, forskning och utveckling delområden som kompletterar varandra och utifrån vilka vi formar en helhet enligt kundens behov.

Vi betonar en okonstlad kombination av utbildning och utvecklingsåtgärder samt betydelsen av att skaffa och tillämpa forskningsinformation i praktiken.

Regionalt, nationellt och internationellt samarbete

Vi samarbetar med Vasa yrkeshögskola kring bland annat produktion av vuxenutbildning och fortbildning, serviceundersökningar samt produktifiering, marknadsföring och ledning av utvecklingsprojekt i organisationer och regioner.

Institutet är nationellt känt inom sina styrkeområden. Nationella utbildnings- och forskningsprojekt ingår kontinuerligt i verksamheten. Den öppna universitetsutbildningen som institutet erbjuder är tillgänglig genom samarbetspartner, informationsnätet och lösningar för e-inlärning.

Varje år genomförs flera internationella projekt inom energiteknik, affärskompetens och entreprenörskap, flerspråkighet och regionutveckling i samarbete med finländska och europeiska partner.

Är du intresserad av vår verksamhet?

Du kan kontakta oss direkt eller använda kontaktformuläret. Vi berättar gärna mera.

Updaterad 2019-10-09 - Verkkotoimitus
Login