Fortbildning

Introduktion till språkbad

Får ni ny personal till språkbadsundervisningen? Välkommen på kursen Introduktion till språkbad!

Kursen ordnas av Centret för språkbad och flerspråkighet vid Vasa universitet hösten 2016. Kursen ordnas som flerformsundervisning och innehåller bl.a. nätföreläsningar, självständigt arbete, klassrumsbesök och ett närstudietillfälle. Deltagande kräver fungerande nätförbindelse (vi använder lärplattformen Moodle).

Kursen innehåller:

- Nätföreläsningar om följande teman

  • Definitioner på språkbad
  • Språkbadets uppkomst, utveckling och kännetecken
  • Språkbadsundervisning
  • Språkbadspedagogen och språkbadsläraren
  • Arbetssätt och undervisningsmetoder i språkbad

- Frivilliga reflektionsuppgifter i anknytning till nätföreläsningarna
- Besök i språkbadsdaghem och -skola
- Ett närstudietillfälle (5 timmar)

Kursen inleds v. 39, varefter kursdeltagarna arbetar självständigt på kursens Moodle-sida under fem veckors tid. Därtill besöker kursdeltagaren på eget initiativ minst en språkbadsgupp i daghem eller skola. Kursen avslutas med ett närstudietillfälle i Helsingfors 3.11.2016. Vid behov arrangeras ett motsvarande tillfälle i Vasa 10.11.2016 (krävs minst 5 deltagare).

Kurspriset är 175 euro (inkl. moms) och inkluderar nätföreläsningar, studiematerial och ett närstudietillfälle (kaffeservering ingår). Kursspråket är svenska. Nätföreläsningarna och de tillhörande uppgifterna finns på både svenska och finska.

Anmäl dig senast 4.9.2016 här.

Kontaktuppgifter:
Maria Kvist
Universitetslärare
maria.kvist@univaasa.fi
tfn 029 449 8346

Updaterad 2016-08-17 - Filosofinen tiedekunta
Login