Studier

Studiehelheten flerspråkighet

Som studerande vid Vasa universitet kan man studera flerspråkighet som ett kort (25 sp) eller långt biämne (60 sp). Studierna går till största delen på svenska och undervisningen ges av språkbadscentrets forskare.

Magisterprogrammet i svenska och språkbad (MAISS)

Ett unikt magisterprogram där studenten har möjlighet att utveckla sina kunskaper i svenska samtidigt som hon specialiserar sig på språkbad och flerspråkighet i teorin och i praktiken.

Utbildningsprogrammet för språkbadsundervisning (KIKY)

Hösten 2014 startade ett nytt utbildningsprogram för språkbadsundervisning vid Vasa universitet. Utbildningsprogrammet ordnas i samarbete med Åbo Akademi, och i programmet ingår studier i svenska och flerspråkighet, grundskolans ämnen och ämneshelheter samt pedagogiska studier för lärare. Inom utbildningsprogrammet avlägger studenterna både kandidatexamen i humanistiska vetenskaper (HuK) och filosofie magisterexamen (FM).  Utbildningsprogrammet ger lärarbehörighet.

Fortbildning

Centret för språkbad och flerspråkighet vid Vasa universitet ordnar regelbundet fortbildning för språkbadslärare. Hösten 2015 ordnas fortbildningskursen Introduktion till språkbad.

Updaterad 2015-05-28 - Verkkotoimitus
Login