panorama_yliopisto44.JPG

Centret för språkbad och flerspråkighet

Centret för språkbad och flerspråkighet hittar du vid enheten för Nordiska språk vid Vasa universitet. Inom enheten (tidigare Institutionen för nordiska språk) har man forskat i två- och flerspråkighet sedan slutet av 1970-talet. Det växande antalet studier inom området ledde år 1997 till att en donationsprofessur i andraspråkstillägnande inrättades och att Centret för språkbad och flerspråkighet grundades.

Centrets främsta uppgift är att bedriva forskning inom området två- och flerspråkighet med speciell tonvikt på tidigt fullständigt språkbad i svenska. Centrets forskare deltar även i utbildning och fortbildning av studerande inom området flerspråkighet samt ger information om språkbad och flerspråkighet.

Verksamheten vid centret för språkbad och flerspråkighet har ända från början skett i nära samarbete med kanadensiska, katalanska och amerikanska språkbadsforskare. Centrets forskare har bl.a. ordnat flera internationella språkbadskonferenser, skapat ett elektroniskt diskussionsforum för språkbad (LIME) och startat en internationell vetenskaplig tidskrift inom språkbad, Journal of Immersion and Content-Based Language Education, som centrets forskare ger ut tillsammans med sina internationella kolleger. Förutom detta håller centrets forskare föredrag och publicerar flitigt i internationella forum.

Updaterad 2016-08-15 - Verkkotoimitus
Login