Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Ahopelto, Johanna

Design management as a strategic instrument

Dissertation
Acta Wasaensia 99, Produktionsekonomi 4

Sidor: 298
Publikationsår: 2002
ISBN: 951-683-956-8
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka