Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Ala-Harja, Hanne

Logistic decisions’ effects to the food supply chains’ sustainable performance – Model and case studies

Dissertation
Acta Wasaensia 317, Produktionsekonomi 38

Sidor: 206
Publikationsår: 2014
ISBN: 978-952-476-573-2
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Print ISBN: 978-952-476-572-5

Tillbaka