Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Abila, Nelson

Biofuels Adoption in Nigeria: Analysis of Sustainability and Policy Issues

Dissertation
Acta Wasaensia 311, Produktionsekonomi 37

Sidor: 114
Publikationsår: 2014
ISBN: 978-952-476-563-3
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Print ISBN: 978-952-476-562-6

Tillbaka