Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Addo-Tenkorang, Richard

Conceptual Framework for Large-Scale Complex Engineering- Design & Delivery Processes. A Case of Enterprise SCM Network Activities and Analysis

Dissertation
Acta Wasaensia 301, Produktionsekonomi 36

Sidor: 288
Publikationsår: 2014
ISBN: 978-952-476-536-7
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka