Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Aslani, Alireza

Evaluation of Renewable Energy Development in Power Generation - System Dynamics Approach for the Nordic Countries

Dissertation
Acta Wasaensia 300, Produktionsekonomi 35

Sidor: 138
Publikationsår: 2014
ISBN: 978-952-476-534-3
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka