Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Belay, Alemu Moges

Modeling concurrent engineering to improve product development performance: A system dynamic approach

Dissertation
Acta Wasaensia 289, Produktionsekonomi 31

Sidor: 194
Publikationsår: 2013
ISBN: 978-952-476-489-6
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

978-952-476-488-9 (print)

Tillbaka