Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Ehrs, Mikael

Is the automotive industry using design-for-assembly anymore? A statistical analysis of repair data

Dissertation
Acta Wasaensia 273, Produktionsekonomi 27

Sidor: 281
Publikationsår: 2012
ISBN: 978-952-476-422-3
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka