Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Björklund, Siv, Harry Lönnroth & Nina Pilke (red.)

Svenskan i Finland 13

Reports 178

Sidor: 232
Publikationsår: 2012
ISBN: 978-952-476-409-4
Språket: Svenska
Tillgång: På lagret

Tillbaka