Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Luoma, Terhi

Nonparametric event study tests for testing cumulative abnormal returns

Dissertation
Acta Wasaensia 254, Statistik 6

Sidor: 88
Publikationsår: 2011
ISBN: 978-952-476-372-1
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka