Publikations databas och beställningar

Aho, Anne-Maria

Value creation of software engineering in the machinery industry - A case study approach

Dissertation
Acta Wasaensia 248, Produktionsekonomi 23

Sidor: 262
Publikationsår: 2011
ISBN: 978-952-476-363-9
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka