Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Ranta, Mikko

Wavelet multiresolution analysis of financial time series

Dissertation
Acta Wasaensia 223, Statistik 5

Sidor: 135
Publikationsår: 2010
ISBN: 978-952-476-303-5
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka