Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Ajmal, Mian M.

Managing knowledge in project-based organizations: A cultural perspective

Dissertation
Acta Wasaensia 214, Produktionsekonomi 16

Sidor: 173
Publikationsår: 2009
ISBN: 978-952-476-278-6
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka