Publikations databas och beställningar

Raatikainen, Ilkka

Vaasan seudun innovaatiojärjestelmän kehittäminen.

Levón-institutets forskningsrapporter 99

Sidor: 84
Publikationsår: 2002
ISBN: 951-683-949-5
Språket: Finska
Tillgång: På lagret

Menestys nykyisessä alueiden kilpailussa riippuu paljon alueen innovointikyvystä. Tieto ja osaaminen ovat tärkeimpiä paikallistalouksien menestystekijöitä. Suomen kansallinen innovaatiojärjestelmä on maailman huippua. Suomi on noussut teknologiajohtajaksi eräillä moderneilla tekniikanaloilla. Vaasa etsii paikkaansa suomalaisessa innovaatiojärjestelmässä. Toisaalta halutaan edes seurata edelläkävijäseutuja, toisaalta etsitään omaleimaisia menestystekijöitä terävimpään kärkeen pääsemiseksi. Ratkaisuksi haetaan paikallisen innovaatiojärjestelmän kehittämistä. Nyt Vaasan seudun innovaatiojärjestelmän toimijat puutteineen ja erinomaisuuksineen on selvitetty. Käsillä oleva raportti antaa ja perustelee ehdotukset Vaasan innovaatiojärjestelmän toimintaedellytysten parantamiseksi sekä toimivan innovaatiojärjestelmän rakentamiseksi. Tätä varten otetaan kantaa sekä alueen että yksittäisten toimijoiden tasolla mm. teknologiakeskustoimintojen kehittämiseen, Vaasan osaamis- ja aluekeskusaseman vahvistamiseen sekä Vaasan innovaatioimagon kehittämiseen.

Tillbaka