Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Bergroth, Mari

Språkplanering vid en tvåspråkig yrkeshögskola

Dissertation
Acta Wasaensia 182, Språkvetenskap 33

Sidor: 250
Publikationsår: 2007
ISBN: 978-952-476-195-5
Språket: Svenska
Tillgång: På lagret

Tillbaka