Publikations databas och beställningar

Aikkola, Margaret W.

"I suspect that all writers have some didactic intention. That starts the motor": Didactic aspects in Thornton Wilder's roles as mentor, dramatist, and teacher 1935-1951

Research Papers 189, Språkvetenskap 28

Sidor: 146
Publikationsår: 1994
ISBN: 951-683-539-2
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka