Publikations databas och beställningar

Björklund, Siv, Merja Koskela & Marianne Nordman

Språk som formar vär(l)den. Festskrift till Christer Laurén på 60-årsdagen

Research Papers 241, Språkvetenskap 40

Sidor: 300
Publikationsår: 2002
ISBN: 951-683-975-4
Språket: Svenska
Tillgång: På lagret

Tillbaka