Publikations databas och beställningar

Denna publikation kan också laddas ner i Adobe PDF-version

Ladda ner


Program för PDF-version av ett dokument kan du ladda ner här:

Adobe Reader

Pape, Bernd

Asset allocation, multivariate position based trading, and the stylized facts

Dissertation
Acta Wasaensia 177, Statistik 4

Sidor: 205
Publikationsår: 2007
ISBN: 978-952-476-188-8
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka