Publikations databas och beställningar

Ruohonen, Matti

On the Ventcel-Freidlin estimates in approximating the probability of ruin

Acta Wasaensia 11, Statistik 1

Sidor: 27
Publikationsår: 1979
ISBN: 951-683-103-6
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka