Publikations databas och beställningar

Luoma, Martti & Alan Kimber

Multiple outliers in linear regression

Acta Wasaensia 34, Statistik 3

Sidor: 40
Publikationsår: 1993
ISBN: 951-683-471-X
Språket: Engelska
Tillgång: På lagret

Tillbaka