Publikations databas och beställningar

Energiteknologi

Sidorna: 1

Haapanen, Ari, Kumpulainen, Lauri, Kitinoja, Alpo, Peura, Pekka, Suomela, Janne, Kauhaniemi, Kimmo, Keskinen, Jarno, Rinta-Luoma, Jukka, Mäki, Anssi, Frände, Niklas, Wikberg, Anders
Energiakylä. Kylien kehittäminen kohti energiaomavaraisuutta Pohjanmaan maakunnissa
Levón-institutets forskningsrapporter 141. (2016) PDF-versio

Lahtinen, Jari M.
Closed-loop Exhaust Gas Scrubber Onboard a Merchant Ship - Technical, Economical, Environmental and Operational Viewpoints
Acta Wasaensia 342, (Dissertation) Energiteknologi 1. (2016) PDF-versio

Sidorna: 1

Tillbaka