Publikations databas och beställningar

Förvaltningsvetenskaper

Sidorna: 1

Hyyryläinen, Esa (toim.)
Näkökulmia hallintotieteisiin
Teaching Aid Series 63, Förvaltningsvetenskaper 1. (2012) PDF-versio

Lehto, Kirsi (toim.)
Pirullisista ongelmista hyvään hallintoon
Teaching Aid Series 65, Förvaltningsvetenskaper 2. (2014) PDF-versio

Sidorna: 1

Tillbaka