Publikations databas och beställningar

Social- och hälsovårdsadministration

Sidorna: 1

Christiansson, Toini
Kansainvälinen yhteistyö sosiaali- ja terveysturvan alueella. Sosiaaliturvasopimukset, ETA ja EU
Research Papers 202, Social- och hälsovårdsadministration 1. (1995)

Laaksonen, Hannele
Työyhteisöjen hyvinvointi: Tutkimus henkilöstötoimintojen vaikutuksista työyhteisöjen hyvinvointiin Suomen dementiayksiköissä
Research Papers 244, Social- och hälsovårdsadministration 3. (2002)

Laaksonen, Hannele
Pienen dementiayksikön palvelun laadun monitahoarviointi
Reports 80. (2001)

Niskanen, Jouni
EFQM, ISO 9001:2000, King's Fund sekä benchmarkingiin perustuva palvelurakenneauditointi. - Vertaileva tutkimus neljän sairaalan laadun kehittämisestä
Research Papers 254, Social- och hälsovårdsadministration 5. (2004)

Ollila, Seija
Osaamisen strategisen johtamisen hallinta sosiaali- ja terveysalan julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa: Johtamisosaamisen ulottuvuudet työnohjauksellisena näkökulmana
Acta Wasaensia 156, (Dissertation) Social- och hälsovårdsadministration 1. (2006) PDF-versio

Pasanen, Virva
Kannattaako sopimusohjaus erikoissairaanhoidossa? Vertailututkimus sopimusohjauksen soveltumisesta Suomessa ja eräissä muissa maissa
Research Papers 228, Social- och hälsovårdsadministration 2. (1999)

Reini, Kaarina
Mielenterveyden edistämisen taloudelliset vaikutukset. Nuorten miesten syrjäytymistä ehkäisevän Aikalisä-tukipalvelun arviointi
Reports 208. (2016) PDF-versio

Reini, Kaarina & Honkatukia, Juha
Hyvä hoito kannattaa. Diabeteksen ennaltaehkäisyn ja tehostetun hoidon kansantaloudellinen vaikuttavuus
Reports 206. (2016) PDF-versio

Vartiainen, Pirkko
Projektilla parempaan tulevaisuuteen? Arkipaja-projektin monitahoarviointi
Research Papers 252, Social- och hälsovårdsadministration 4. (2003)

Sidorna: 1

Tillbaka