Publikations databas och beställningar

Social- och hälsovårdsförvaltning

Sidorna: 1 2

Hautamäki, Satu
Kohti vaikuttavaa lääketieteen hajautettua perusopetusta. Monitahoarviointi osaamisen johtamisen välineeksi
Acta Wasaensia 313, (Dissertation) Social- och hälsovårdsförvaltning 9. (2014) PDF-versio

Isosaari, Ulla
Valta ja tilivelvollisuus terveydenhuollon organisaatioissa: Tarkastelu lähijohtamisen näkökulmasta
Acta Wasaensia 188, (Dissertation) Social- och hälsovårdsförvaltning 4. (2008) PDF-versio

Kujala, Anne
Esimiesten ammattijohtamisvalmiuksien mittaaminen visuaalisella kehyskertomuksella - murtuuko myytti? Tarkastelussa terveys- ja sosiaaliala
Acta Wasaensia 333, (Dissertation) Social- och hälsovårdsförvaltning 10. (2015) PDF-versio

Laaksonen, Hannele
Luottamukseen perustuvan voimistavan johtamisen prosessimalli ja työyhteisön hyvinvointi. Mallin testaus sosiaali- ja terveydenhuollon dementiayksiköissä
Acta Wasaensia 187, (Dissertation) Social- och hälsovårdsförvaltning 3. (2008) PDF-versio

Lindell, Juha
Muutosjohtajuuden pirullinen puoli
Acta Wasaensia 375, (Dissertation) Social- och hälsovårdsförvaltning. (2017) PDF-versio

Markkula, Marja
Johtaminen, tehokkuus ja työelämän laatu - Organisaatioiden toiminnan kulmakivet
Acta Wasaensia 243, (Dissertation) Social- och hälsovårdsförvaltning 6. (2011) PDF-versio

Ollila, Seija
Hallinnollinen työnohjaus perusopetuksen ja lukion johtamisessa - Tukea johtamisosaamiselle
Research Papers 298, Social- och hälsovårdsadministration 7. (2012) PDF-versio

Ollila, Seija & Harri Raisio (toim.)
Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä. Juhlakirja professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotispäivän kunniaksi
Acta Wasaensia 277, Social- och hälsovårdsförvaltning 8. (2013) PDF-versio

Ollila, Seija (toim.)
Tulkkaus terveydenhuollossa : “Lähtökohtana asiakkaan ymmärrys”
--- 2, ---. (2017) PDF-versio

Raisio, Harri
Embracing the wickedness of health care: Essays on reforms, wicked problems and public deliberation
Acta Wasaensia 228, (Dissertation) Social- och hälsovårdsförvaltning 5. (2010) PDF-versio

Sidorna: 1 2

Tillbaka