Publikations databas och beställningar

Regionalvetenskap

Sidorna: 1 2 3 4 5

Alaviitala, Mikael
Vaasan IT- ja mediastrategia
Levón-institutets forskningsrapporter 91. (2001) PDF-versio

Holtti, Tom & Christian Lindedahl
Österbottens balansgång
Levón-institutets forskningsrapporter 110. (2004)

Honkaniemi, Tuomas & Luoto, Ilkka
Paikallisuus ja digitalisaatio – Valokuituverkkojen merkitys maaseutualueiden kehittämisessä
Reports 210. (2016) PDF-versio

Hunnakko, Pekka & Jarmo Palm
Suurten ikäluokkien eläkeläisten maallemuuttopotentiaali.
Levón-institutets forskningsrapporter 100. (2002) PDF-versio

Katajamäki, Hannu
Aikaansaava alue. Pohjanmaan menestystekijät
Levón-institutets forskningsrapporter 127. (2009) PDF-versio

Katajamäki, Hannu (ed.)
Reflections on the Kvarken Region. Prospects for a cross-border region within the European Union.
Levón-institutets forskningsrapporter 102. (2003)

Katajamäki, Hannu, Kimmo Riusala & Virpi Alanko
Oman alueensa palveluksessa. Kuvauksia, arviointeja ja tulkintoja Levón-instituutin toiminnasta Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla vuosina 2000-2002.
Levón-institutets forskningsrapporter 108. (2003)

Katajamäki, Hannu, Pekka Hunnakko, Petri Kahila,
Vaikea maaseutupolitiikka. Havaintoja maaseutupolitiikan käytännöistä
Levón-institutets forskningsrapporter 90. (2001) PDF-versio

Koivuporras, Titta-Liisa
Ihmiset ja pankki samaa maata? Yhteiskuntavastuun toteutuminen pankkisektorilla
Acta Wasaensia 195, (Dissertation) Regionalvetenskap 10. (2008) PDF-versio

Koivusaari, Ulla
Yritykset ja ympäristön kestävä käyttö. 2., uudistettu painos
Teaching Aid Series 52, Regionalvetenskap 3. (2001)

Sidorna: 1 2 3 4 5

Tillbaka