Publikations databas och beställningar

Förvaltningsvetenskap

Sidorna: 1 2 3 4 5 6

Hietaniemi-Virtanen, Niina
Onko suomalaisissa kunnissa supistamispolitiikkaa? Kuntien perusopetusmenojen supistamistavoitteet ja niiden toimeenpano valituissa tapauskunnissa 1990-luvulla
Acta Wasaensia 96, (Dissertation) Förvaltningsvetenskap 6. (2002) PDF-versio

Hyyryläinen, Esa
Sopimuksellisuus, talous ja johtaminen: New Public Management sopimusohjauksessa ja julkisten organisaatioiden sopimustenhallinnassa
Research Papers 256, Förvaltningsvetenskap 31. (2004) PDF-versio

Hyyryläinen, Esa
Reformit, hallintopolitiikka ja yhdenmukaistuminen: Vertaileva tutkimus neljän Euroopan valtion 1980- ja 1990-lukujen hallintopoliittisen päätöksenteon yhdenmukaistumisen edellytyksistä
Acta Wasaensia 73, (Dissertation) Förvaltningsvetenskap 5. (1999)

Juppo, Virpi
Muutoksen johtaminen liikelaitostamis- ja yhtiöittämisprosessissa
Research Papers 264, Förvaltningsvetenskap 33. (2005)

Jylhäsaari, Jussi
Johtamisen muutos kuntien perusterveydenhuollon organisaatioissa: Tietoista uudistamista vai realiteetteihin sopeutumista?
Acta Wasaensia 212, (Dissertation) Förvaltningsvetenskap 13. (2009) PDF-versio

Katajamäki, Hannu, Petri Kahila & Telle Lemetyine
Voimakaksikko. Kunnat ja paikalliset toimintaryhmät maaseutupolitiikan tekijöinä.
Levón-institutets forskningsrapporter 120. (2006)

Kauppi, Ulla
Organisaatiokulttuurin ulottuvuudet sosiaalialan organisaatioissa
Research Papers 238, Förvaltningsvetenskap 27. (2001)

Koivisto, Raimo
Sosiaalipalvelujen yhteistoiminnallisuus kunnallisissa strategioissa
Acta Wasaensia 149, (Dissertation) Förvaltningsvetenskap 10. (2005) PDF-versio

Laakkonen, Raijaliisa
Ammattikorkeakoulureformi ja opettajan työn muutos. Opettajien käsityksiä ammattikorkeakoulukokeilun toteuttamisesta Keski-Pohjanmaalla vuosina 1993-1997
Acta Wasaensia 67, (Dissertation) Förvaltningsvetenskap 4. (1999)

Lammi, Katri
Yliopistostrategioiden muotoutuminen. Tarkastelussa kolmen yliopiston yleis- ja kansainvälistymisstrategiat
Research Papers 248, Förvaltningsvetenskap 30. (2003)

Sidorna: 1 2 3 4 5 6

Tillbaka