Publikations databas och beställningar

Företagsledning och organisation

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ahmas, Kristina
Norsunluutornin purkajat – jaettu johtajuus ja kollektiivinen asiantuntijuus museossa
Acta Wasaensia 318, (Dissertation) Företagsekonomi 130. (2014) PDF-versio

Ahokangas, Petri
Internationalisation and resources - an analysis of processes in Nordic SMEs
Acta Wasaensia 64, (Dissertation) Företagsekonomi 24. (1998)

Antila, Elina M.
Essays on the roles of the human resource function and managers in international mergers and acquisitions
Acta Wasaensia 164, (Dissertation) Företagsekonomi 67. (2006)

Berlin, Satu
Innostava, lannistava, helpottava palaute: Alaisten kokemuksia ja näkemyksiä esimiehen ja alaisen välisestä palautevuorovaikutuksesta
Acta Wasaensia 198, (Dissertation) Företagsekonomi 81. (2008) PDF-versio

Berlin, Satu
Työpaikkakiusaamisen kokeminen työuran eri vaiheissa
Research Papers 258, Företagsekonomi 93. (2004)

Erkkilä, Paula
Hetki lyö. Dialogi ja sen syntyminen johtoryhmien kokoustyöskentelyssä
Acta Wasaensia 274, (Dissertation) Företagsekonomi 111. (2012) PDF-versio

Eteläaho, Anu
Kansainvälisen suurtapahtuman johtaminen. Tapaustutkimus yleisurheilun MM2005-kisaprojektin johtamisesta
Acta Wasaensia 213, (Dissertation) Företagsekonomi 90. (2009) PDF-versio

Gahmberg, Henrik & Satu Alapiha
Cross-cultural cooperation: Attitudes and experiences - A survey
Research Papers 242, Företagsekonomi 87. (2002)

Gahmberg, Henrik & Vilma-Lotta Routamaa
The impact of national cultures on cross-cultural teamwork. A qualitative study of teams in two industries
Research Papers 231, Företagsekonomi 84. (1999)

Gallén, Tiina
Personality and strategy. Cognitive styles and strategic decisions of managers and top management teams
Acta Wasaensia 221, (Dissertation) Företagsekonomi 92. (2010) PDF-versio

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tillbaka