Publikations databas och beställningar

Språkvetenskap

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Vaasan yliopisto, Avoin yliopisto
Kielikylpymenetelmä: Kielen käyttö mielekkääksi.
Öppna universitets publikationer 1. (1993)

Vaasan yliopisto, Avoin yliopisto
Kielikylpy: Kahden kielen kautta monikielisyyteen.
Öppna universitets publikationer 7. (1994)

Vaasan yliopisto, Avoin yliopisto
Kielikylpy: Kielitaitoon käytön kautta
Öppna universitets publikationer 13. (1996)

Vaasan yliopisto, Avoin yliopisto
Kielikylvyllä suu puhtaaksi
Öppna universitets publikationer 14. (1997) PDF-versio

Vahtera, Ralf
Otsikkorakenteita – Kontrastiivinen tutkimus suomen- ja ruotsinkielisten sanomalehtien syntaktis-semanttisista otsikkotyypeistä
Acta Wasaensia 209, (Dissertation) Språkvetenskap 41. (2009) PDF-versio

Vesterbacka, Siv
Elever i språkbadsskola: Social bakgrund och tidig språkutveckling
Research Papers 155, Språkvetenskap 19. (1991)

Vik, Gun-Viol
Fullmäktigeförsamlingar i ljuset av språklig växelverkan. Tvåspråkighet i tre fullmäktigeförsamlingar
Reports 207. (2016) PDF-versio

Vik-Tuovinen, Gun-Viol
Tolkning på olika nivåer av professionalitet
Acta Wasaensia 153, (Dissertation) Språkvetenskap 29. (2006) PDF-versio

Volmari, Kristiina
Half a century of forest industry rhetoric. Persuasive strategies in sales argumentation
Acta Wasaensia 205, (Dissertation) Språkvetenskap 40. (2009) PDF-versio

Wang Lei
The uncanny objet a in Toni Morrison´s fiction
Acta Wasaensia 246, (Dissertation) Litteratur- och kulturforskning 6. (2011) PDF-versio

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tillbaka