Publikations databas och beställningar

Språkvetenskap

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sipola, Sirpa
Vuxenspråkbad i svenska. Ur den autonoma inlärningens synvinkel
Acta Wasaensia 155, (Dissertation) Språkvetenskap 30. (2006)

Siponkoski, Nestori
Translation under Negotiation. The Textual Interplay of Translators and Editors in Contemporary Finnish Shakespeare Translation
Acta Wasaensia 304, (Dissertation) Litteratur- och kulturforskning 8. (2014) PDF-versio

Sjöberg, Sannina; West, Mia
"Kielikylpy on osa minua" : Tidigare språkbadselever om sina språk = Entisten kielikylpyoppilaiden käsitykset kielistään
--- 5, ---. (2017) PDF-versio

Skog-Södersved, Mariann (Hrsg.)
Ethische Konzepte und mentale Kulturen 2. Sprachwissenschaftliche Studien zu Höflichkeit als Respektverhalten
Research Papers 237, Språkvetenskap 39. (2000)

Stenfors, Juhani
Svenska på franskt manŽr. Om syntaktiska gallicismer i 1700-talets och det tidiga 1800-talets svenska
Acta Wasaensia 36, (Dissertation) Språkvetenskap 3. (1994)

Strömman, Solveig
En term - två språk. Studier i fackslang
Research Papers 191, Språkvetenskap 29. (1995)

Strömman, Solveig
Två språk på arbetsplatsen. Status och förändring
Acta Wasaensia 44, (Dissertation) Språkvetenskap 7. (1996)

Strömman, Solveig
Tiden har sin gång - Ett företags interna tvåspråkighet 1981 och 1991
Research Papers 180, Språkvetenskap 24. (1994)

Toivonen, Pia
En serietidning på fyra språk
Acta Wasaensia 88, (Dissertation) Språkvetenskap 17. (2001)

Tuominen, Sirkka-Liisa
La cohesion iconique du poéme
Acta Wasaensia 14, Språkvetenskap 1. (1981)

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tillbaka