Publikations databas och beställningar

Språkvetenskap

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Nyholm, Sara
Närpesungdomars intraspråkliga beteende - En attitydundersökning med framtidsperspektiv
Acta Wasaensia 262, (Dissertation) Språkvetenskap 44. (2012) PDF-versio

Pilke, Nina
Ordning och kaos - Om undervisning och inlärning vid tre seminarier på universitetsnivå
Research Papers 263, Språkvetenskap 43. (2004)

Pilke, Nina
Dynamiska fackbegrepp. Att strukturera vetande om handlingar och händelser inom teknik, medicin och juridik
Acta Wasaensia 81, (Dissertation) Språkvetenskap 15. (2000)

Pilke, Nina
Kontroll över kontroll - funktioner i ett språkkontrollprogram för svenska med tanke på andraspråksinlärare på universitetsnivå
Research Papers 278, Språkvetenskap 46. (2007)

Puskala, Jaana
Fackkommunikativ kompetens, i synnerhet textuell. Finsk- och svenskspråkiga ekonomie studerande informerar på svenska om ett företagsförvärv
Acta Wasaensia 116, (Dissertation) Språkvetenskap 24. (2003) PDF-versio

Reidinger, Roger
Etymologie und Anpassung gentechnologischer Termini in schwedischen, dänischen und deutschen Populärwissenschaftlichen Texten
Acta Wasaensia 58, (Dissertation) Språkvetenskap 12. (1997)

Romppanen, Birgitta
Från målspråk till källspråk. Utvecklingen av den finsk-svenska och den enspråkiga finska ordboken
Acta Wasaensia 91, (Dissertation) Språkvetenskap 18. (2001) PDF-versio

Södergård, Margareta
Interaktion i språkbadsdaghem. Lärarstrategier och barnens andraspråksproduktion
Acta Wasaensia 98, (Dissertation) Språkvetenskap 20. (2002) PDF-versio

Schröder, Hartmut, Jerry Schuchalter & Brett Dellinger
Lacunaology. Studies in intercultural communication. Edited by Jerry Schuchalter
Research Papers 196, Språkvetenskap 31. (1995)

Schuchalter, Jerry (ed.)
Interdependence and interaction. English in contact with other languages and cultures
Research Papers 197, Språkvetenskap 32. (1995)

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tillbaka