Publikations databas och beställningar

Språkvetenskap

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Laurén, Ulla
Tvåspråkiga och enspråkiga skolelevers skriftliga produktion. Performans och kreativitet
Acta Wasaensia 37, (Dissertation) Språkvetenskap 4. (1994)

Laurén, Ulla
Språkfel och interferens hos tvåspråkiga skolelever. En studie i fri skriftlig produktion på svenska
Research Papers 156, Språkvetenskap 20. (1991)

Lönnroth, Harry & Laukkanen, Liisa (toim. /red.)
Vaasa kieliyhteisönä - Näkökulmia kaksikielisen kaupungin monikielisyyteen = Vasa som språkgemenskap - Perspektiv på den tvåspråkiga stadens flerspråkighet
Research Papers 304, Språkvetenskap 49. (2015) PDF-versio

Lönnroth, Harry, Nina Pilke & Paula Rossi (red.)
Tidskriften Nordiska Språk. Artiklar, smärre bidrag och recensioner 2001-2010
Research Papers 301, Språkvetenskap 48. (2013) PDF-versio

Lindholm, Rolf (ed.)
Crossing scholarly borders. Interdisciplinary studies of language, literature, and culture
Research Papers 177, Språkvetenskap 22. (1993)

Männikkö, Tiina
Historikern som berättare i vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar
Acta Wasaensia 146, (Dissertation) Språkvetenskap 28. (2005) PDF-versio

Mård, Karita
Språkbadsbarn kommunicerar på andraspråket. Fallstudier på daghemsnivå
Acta Wasaensia 100, (Dissertation) Språkvetenskap 21. (2002) PDF-versio

Mård, Karita
Fyra språkbadsbarns tidiga kommunikation på andraspråket
Research Papers 215, Språkvetenskap 35. (1997)

Mård, Karita
Andraspråksförståelse i språkbadsdaghem
Research Papers 181, Språkvetenskap 25. (1994)

Mesikämmen, Eila
Die finnische Wiedergabe der deutschen Verbidiome in Prosawerken von Friedrich Dürrenmatt
Research Papers 206, Språkvetenskap 33. (1996)

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tillbaka