Publikations databas och beställningar

Språkvetenskap

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Karjalainen, Katri
Interaktion som mål och medel i FinTandem - Strategier och orientering vid problem i språkproduktion
Acta Wasaensia 244, (Dissertation) Språkvetenskap 43. (2011) PDF-versio

Kääntä, Liisa
Hyviä pointteja. Vuorovaikutus vertaisten kesken institutionaalisessa verkkokeskustelussa
Acta Wasaensia 359, (Dissertation) Språkvetenskap 50. (2016) PDF-versio

Körkkö, Helmi-Nelli
FINNLAND.COOL. : zwischen Literaturexport und Imagepflege. Eine Untersuchung von Finnlands Ehrengastauftritt auf der Frankfurter Buchmesse 2014
Acta Wasaensia 374, (Dissertation) Litteratur- och kulturforskning. (2017) PDF-versio

Koskela, Merja
Svenska som filosofins språk
Research Papers 235, Språkvetenskap 38. (2000)

Koskela, Merja
Tema och rema i vetenskaplig och populärvetenskaplig text
Acta Wasaensia 47, (Dissertation) Språkvetenskap 9. (1996)

Laurén, Christer
Tidig inlärning av flera språk. Teori och praktik
Research Papers 274, Språkvetenskap 45. (2006)

Laurén, Christer
Språkbad. Forskning och praktik
Research Papers 226, Språkvetenskap 36. (1999) PDF-versio

Laurén, Christer & Marianne Nordman
Två sociologer och två idiolekter
Research Papers 249, Språkvetenskap 42. (2003)

Laurén, Christer (ed.)
Evaluating European immersion programs. From Catalonia to Finland
Research Papers 185, Språkvetenskap 27. (1994)

Laurén, Ulla
Språkbadselevers berättande. Studier i berättelsestruktur samt syntaktisk och lexikal kompetens i språkbadselevers muntliga och skriftliga produktion
Research Papers 247, Språkvetenskap 41. (2003)

Sidorna: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tillbaka